Wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą poprzez udział w targach branżowych

 

PROGRAM OPERACYJNY

INTELIGENTNY ROZWÓJ

NA LATA 2014-2020

 

PODDZIAŁANIE 3.3.3

Go to Brand

 

 

Cele projektu:

Celem projektu jest znaczące podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Constance Carroll Sp. z o.o. Sp. kom. na rynku międzynarodowym poprzez udział w programie promocji branży kosmetycznej. Celem będzie także promocja rozpoznawalnej marki przedsiębiorstwa oraz zwiększenie dynamiki sprzedaży poprzez nawiązanie międzynarodowych kontraktów, relacji i pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych. Cały proces będzie na zwiększeniu umiędzynaradawiania działalności przedsiębiorstwa i jego internacjonalizację.

 

 

Efekty realizacji projektu:

1)      Zwiększenie liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji;

2)      Zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

 

Kwota kwalifikowalna projektu: 852 380,00 zł

 

Kwota dofinasowania: 724 523,00